Valaistuskonsultointia kohti ihmiskeskeistä ledivalaistusta

Valaistus muuttuu yllättävän kovalla vauhdilla. Uusiin valaistusprojekteihin on ledivalaistus ainoa, järkevä vaihtoehto. Ledien hinnat ovat alentuneet ja laatu on parantunut. Valitettavasti marketista ei löydä parasta mahdollista ledin laatua. Siellä on tärkein asia halpa hinta, jolloin joudutaan tinkimään laadusta. Jos sinulla on meneillään työpaikan tai kodin valaistusprojekti, autan sinua saamaan nykyaikaisen, ihmiskeskeisen ledivalaistuksen (Human-Centric Lighting).

Tässä linkissä on todella mielenkiintoinen idea koululaisten valaistukseen joka vaikuttaa myös oppimistuloksiin.

koulu

Tutkimusten mukaan päivänvalon kaltainen valaistus luokkahuoneissa voi parantaa oppilaiden keskittymiskykyä, lukunopeutta ja jopa oppimenestystä. Tästä aiheesta olen kertonut eri artikkeleissani jo yli 20 vuoden ajan.

Ihmiskeskeisen valaistuksen taloudelliset hyödyt on ensi kerta arvioitu v. 2015 (A.T. Kearney). Ei ole mitään syytä jättää tätä huomioimatta. Kokonaishyöty ihmiskeskeisestä valaistuksesta Euroopassa v. 2020 on peräti n. 870 miljoonaa euroa.

Tutkimuksessa on otettu huomioon sekä visuaaliset että ei-visuaaliset (biologiset) näkökohdat. Teollisuudessa tuottavuus lisääntyy merkittävästi. Sairaaloissa saattavat hoitovirheet vähentyä. Toimistoissa päästään parempiin tuloksiin, väsytään vähemmän. Kouluissa merkittävä asia on myös oppitulosten paraneminen. Myös ihmisen hyvinvointi, viihtyisyys ja turvallisuus lisääntyvät. Valaistuksen älykkään ohjauksen avulla voidaan myös parantaa energiatehokkuutta.

Suosin valaistuksessa epäsuoraa valoa. Se tarkoittaa valaistusta, jossa varsinainen valonlähde ei näy, vaan ainoastaan sen tuottama valo. Pistemäiset kohdevalot ovat se huonoin tapa valaista, koska ne aiheuttavat helposti häikäisyä.

Häikäisy on valaistuksen suurin ongelma. Aiemmin oli tapana käyttää paljon halogeenilamppuja, joita upotettiin kattoon tai käytettiin kohdevaloina. Niitä näkee edelleen, vaikka ledilamput ovatkin jo korvanneet halogeenit. Pistemäisten valojen ongelma on niiden suuntaaminen. Valo voi häikäistä osuessaan suoraan esimerkiksi hoitopöydällä makaavan vauvan silmiin tai heijastuessaan kiiltävästä pinnasta. Kohdevalo ei myöskään valaise kaikkia paikkoja. Yli kolme metriä korkeissa huoneissa kattoon upotettu valo ei myöskään yllä tarpeeksi alas valaistakseen riittävästi. Häikäisyn esto on myös uusimpia trendejä, jos se otetaan vakavasti, joka huoneessa.

Toinen ongelma on valon laatu. Tavallisimmin valon sävy on kellertävää. Koska näin on valaistu jo vuosikymmeniä, ei ole tullut mieleen, että on muitakin valon sävyjä. Minä suosin puhtaan valkoista valoa. Ellet ole sitä kokenut, kannattaa kokeilla.

Lämminsävyinen valo vääristää värejä. Sisustusvärit näyttävät erilaisilta kuin päivänvalossa ja lumi näyttää keltaiselta. Lamppuja ostaessasi selvitä värilämpötila. Jos valon värilämpötila on 2 700 kelviniä, valo on kellertävää. Valkoinen valo on 5500 kelviniä ja sininen valo on 6500 K. 5500 K vastaa keskipäivän päivänvaloa ja toistaa värit luonnollisina. Näkeminen helpottuu ja esimerkiksi lukeminen on vaivattomampaa.

Valaistussuunnittelun pitäisi olla ihmiskeskeistä ja ottaa huomioon myös valon terveysvaikutukset.

Tutkimusten mukaan päivittäinen ulkoilu saattaa vähentää lasten likinäköisyyttä ja silmälasien tarvetta. Varsinainen syy ei kuitenkaan ollut ulkoilu vaan päivänvalo.

Monet ihmiset lukevat jopa 20 % nopeammin valossa, joka sisältää riittävästä silmän sauvasoluille tärkeitä sinisiä aallonpituuksia. Silmä väsyy kellertävässä valossa nopeammin kuin valossa, jossa on riittävästi sinisiä aallonpituuksia. Silmän ei tarvitse pinnistellä nähdäkseen hyvin täysspektrisessä valossa.

Selvitä ledilampun valon laatu ennen ostopäätöstä

Ennen kuin ostat ledilampun tai -valaisimen, selvitä valon laatu. Värilämpötila, värintoisto ja värin laatu vaikuttavat valon käytettävyyteen ja siihen miten se koetaan.

ellipsi

Kuva esittää korreloidun värilämpötilan laskentaa. Kolmion sisään piirretty käyrä kertoo värilämpötilan todellisina Kelvin-asteina. Lue lisää ledin värintoistosta.

Ledien värintoistokyky ilmoitetaan Ra/CRI-arvona. Värintoistoindeksi (Ra) vaihtelee ledistä riippuen yleensä välillä 60–95. Uskon, että pian saadaan käyttöön uusi indeksi, joka ottaa paremmin huomioon ledivalon erityisominaisuudet.

Värintoistokyky on aina sidoksissa ledien spektrijakaumaan. Spektrijakaumaa tarkastelemalla saadaan lisää tietoja ledin kyvystä toistaa eri värejä. On myös muistettava, että uuden ja jo joitakin tuhansia tunteja palaneen ledin värintoistokyky voi olla erilainen.

Lue lisää.

Visuaalinen kokemus

Ledivalaistuksen suurin haaste on pitää valaistuksen häikäisy kohtuullisella tasolla. Jos valoa on liikaa, tulee huoneessa oleskelu lähes mahdottomaksi. Mitä suurempi on valaisimen valontuotto, sitä enemmän se häikäisee. Ratkaisuna voisi olla epäsuora valaistus.

Ilmastonmuutos liittyy myös ihmiskeskeiseen valaistukseen. Ensiksi kaikki hehkulamput ja halogeenit ainakin ulkona tulee korvata ledeillä. Ne eivät tuota lämpöä kuten hehkulamput. Lisäksi energiaa kuluu merkittävästi vähemmän. Vaikka asia tuntuu vähäpätöiseltä, on sillä periaatteellista vaikutusta. Tuottaa mielihyvää, kun ihminen tekee kaikkensa ilmastonmuutosasiassa.

Kun valitset ulkovalaistukseen päivänvaloledin, näkyy lumi talvella puhtaan valkoisena. 3000 – 4000 K:n valossa lumi näkyy likaisen keltaisena. Jos perheessä on koiria, keltaiseen lumeen on jo totuttu ☺.

Valaistuksella voidaan lisätä siis työn tuottavuutta, ihmisten hyvinvointia, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Valaistuksen älykkään ohjauksen avulla voidaan myös parantaa energiatehokkuutta.

Valaistus osana rakennuksen kokonaisautomaatiota on tämän päivän todellisuutta, jossa vain mielikuvitus on rajana.

Jos pyydät minulta apua valaistuksen suunnitteluun, konsultointi tai suunnittelu toteutetaan haluamassasi laajuudessa. Se voi sisältää myös sähkösuunnittelun. Tärkeää on, että ihmiskeskeinen valaistus on mukana.

Hyvä valaistussuunnittelu lähtee aina asiakkaan yksilöllisistä tarpeista. Minun tehtävänäni on tarjota toimivimmat ratkaisut. Yli 25 vuoden kokemuksella tyytyväisiä asiakkaitani on tuhansia ympäri Suomen. Olen puhunut päivänvalon terveysvaikutuksista jo vuodesta 1995 alkaen. Vasta aivan viime vuosina on ihmiskeskeinen valaistus virallisesti tunnustettu asia.

Tarvittaessa voin tulla paikkakunnallesi neuvomaan ja keskustelemaan. Tuntiveloitus vaativasta konsultoinnista on sopimuksen mukaan + matkat.

Ledivalaistus on vielä sen verran uutta teknologiaa, että harva pystyy sanomaan, että mikä on riittävä ja hyvä valaistus mihinkin tilaan. Hyvä nyrkkisääntö on, että valoa ei koskaan ole liikaa, mutta sitä täytyy voida himmentää.

Useat asiakkaani ovat päätyneet valitsemaan luonnollisen päivänvalon sävyn perusvalaistukseksi sisätiloihin. Nykyään suosittelen sen lisäksi iltaisin hieman lämminsävyisempää valoa samalla kun valomäärää vähennetään. Se helpottaa nukahtamista. Voit jopa valita ratkaisun, jossa valon sävy voidaan säätää päivänvalosta aina kellertävään saakka, esim. 5500 K:stä 2800 K:iin.

Tyytyväisyyden varmistaminen on tärkeä osa onnistumista. Haluan, että olet tyytyväinen valaistukseesi.

Valon spektri on tärkein asia, kun puhutaan valon laadusta. Suosittelen lähtökohdaksi 5500 K:n päivänvaloa.

11 Hyvän päivänvalolampun spektri

fluorescent 1 Huono, ei-jatkuvaspektrinen lamppu

Muutamia vaatimuksia valaistukselle ja laadukkaan valaistuksen etuja:

  • Ledinauhan jännitelähteen teho on oltava 24 V. Se on pitkäikäisempi kuin yleisimmin käytetty 12 V ja sillä on muitakin etuja.
  • Työympäristön valaistuksen tulee edistää työturvallisuutta ja ergonomiaa ja lisätä tuottavuutta.
  • Tarjouspyynnöissä valintaperusteena on usein kokonaistaloudellinen edullisuus. Koska siksi määritetään tuotehinnan ja hyötypolttoiän perusteella laskettu yhden polttotunnin hinta, voidaan mennä hakoteille – valitettavasti. Tällä hinnalla ei ole mitään tekemistä kokonaistaloudellisuuden kanssa. Itse asiassa vaikutus voi olla päinvastainen, koska siinä ei oteta huomioon ihmiskeskeistä valaistusta.
  • Koulu- ja päiväkotivalaistuksella voidaan vaikuttaa oppisuorituksiin – niitä edistävästi tai heikentävästi. Koulujen tärkein tavoite on saada oppilaat oppimaan ja saada heille mahdollisimman hyvät eväät elämää varten. Tästä huolimatta useimmat koulut valaistaan perinteisellä, lämminsävyisellä valolla (useimmiten 3000 – 4000 K), jossa oppisuoritukset eivät ole parhaimmillaan. Tiedetään, että laadukas päivänvalovalaistus lisää lukunopeutta jopa 20 % ja vähentää silmien väsymistä. Eikö tällainen olisi paras vaihtoehto kouluihin? Onneksi tietämys oppisuorituksia parantavasta valosta on lisääntymässä.
  • Kouluvalaistukseen on yhdistettävä koululaisten valonkäyttö iltaisin kodeissa. Pelkkä laadukas valaistus kouluissa ei riitä. Lue lisää ja katso tiededokumentti sisäisestä kellostaValaistus kodeissa ei saa olla sellaista, joka aiheuttaa väsymistä seuraavana koulupäivänä. Koululaisten (ja muidenkin) tietokoneiden ja puhelinten näytöistä on iltaisin poistettava siniset aallonpituudet f.lux-ilmaisohjelman avulla. Sen sijaan aamuisin runsas päivänvalovalaistus tai kirkasvalohoito on tärkeä vireystilan nostamiseksi. Dynaaminen valaistus kodeissa iltaisin on tärkeä, illalla voidaan vähitellen siirtyä pienempään valomäärään ja lämminsävyiseen valaistukseen, joka ei häiritse nukahtamista.
  • Valon laatu ja määrä yöllä ei saa vähentää melatoniinihormonin määrää. Valon värisävy yöllisillä kulkureiteillä esim. WC:hen ja WC:ssä tulee olla punaista ja valon määrä hyvin vähäinen.

Välitä tämä artikkeli ulkomaisille tuttavillesi.

Ilkka Pekanheimo, itsenäinen valaistussuunnittelija

ilkka.pekanheimo@gmail.com   puh. 0400 221421

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s